Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły

mgr Renata Wysokińska - Bakker


Wicedyrektor szkoły

mgr Anna Dłutek