O Szkole Podstawowej nr 381
im. Krzysztofa Baczyńskiego
w Warszawie

Historia Szkoły Podstawowej nr 381"Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie" - Vernon Howard


Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego istnieje od 1 września 2017 r. Jest nową placówką pełną ambicji, planów i pomysłów. Dyrektorem szkoły jest od początku jej istnienia Renata Wysokińska - Bakker.


"Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean" - Isaac Newton


Tyle słów wstępu. Myli się jednak ten, kto pomyślał, że historia szkoły to zaledwie trzy lata. Tradycje szkoły są znacznie bardziej bogate, godne odnotowania i szczegółowego omówienia. Kontynuuje ona bowiem tradycje szkół, które funkcjonowały wcześniej pod bardzo dobrze znanym całym pokoleniom mieszkańców Ursusa adresem - Drzymały 1. Korzenie szkoły, w tym także bardzo pięknego i ciekawie zaprojektowanego budynku, w którym od lat funkcjonuje, sięgają daleko w przeszłość.


Na początku istniała tu Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mirosława Krajewskiego posiadająca piękne tradycje edukacyjne i sportowe.


Sport był przez długie lata wielkim atutem szkoły. Uczniowie tej placówki zdobywali liczne medale i wysokie lokaty w wielu mistrzostwach, przede wszystkim w akrobatyce sportowej, ale także w piłce nożnej, w koszykówce i wielu innych dziedzinach sportu.


W 1999 r przekształcono ją w Gimnazjum nr 131, którego patronem został w 2002 r Krzysztof Kamil Baczyński - wybitny polski poeta, który zginął w Powstaniu Warszawskim. Patriotyczne działania poety na rzecz ojczyzny mogą stanowić wzorzec dla współczesnej młodzieży.


k. baczyński

"Bo przecież trzeba czas przemienić..." - K. K. Baczyński


W 2002 r uroczyście poświęcono także Sztandar Szkoły.
Patron szkoły został wybrany jednogłośnie przez całą społeczność szkolną: Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, wszystkich rodziców i uczniów uczących się w szkole. Bardzo wiele osób głosowało też na Sybiraków, którzy są bardzo związani ze szkołą.
Uczniowie zarówno Szkoły Podstawowej nr 6, jak i Gimnazjum nr 131 z dumą opiekowali się Proporcem Sybiraków, współpracowali ze Związkiem Sybiraków, spotykali się z jego licznymi przedstawicielami na wielu prelekcjach i spotkaniach okolicznościowych.
Tę tradycję kontynuują także z dumą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 381.
Długoletnim Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6, a przede wszystkim Gimnazjum nr 131 była Elżbieta Karwicka Gorzkowska, która zgromadziła doskonale wykształconą kadrę pedagogiczną - życzliwą i otwartą na potrzeby uczniów, dbającą o doskonalenie ich postaw, wysoki poziom nauczania i dobrą atmosferę. Pod kierunkiem Elżbiety Karwickiej - Gorzkowskiej szkoła zrealizowała wiele ambitnych planów i przedsięwzięć edukacyjnych, co wpłynęło nie tylko na wysoki poziom, ale i na mocną pozycję placówki nie tylko na terenie naszej dzielnicy.
W dniu 25 maja 2012 r. odbyła się uroczystość poświęcona 10. rocznicy nadania Szkole imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Młodzież Gimnazjum uświetniła Jubileusz bardzo wzruszającym występem, a Sztandar Szkoły został przez Sybiraków udekorowany Odznaką Honorową Sybiraka.
Elżbieta Karwicka - Gorzkowska była Dyrektorem do 2016 roku.


budynek szkoły


Kolejnym Dyrektorem Szkoły została Renata Wysokińska - Bakker. Nastąpiło to w trudnym czasie, kiedy należało wygasić Gimnazjum nr 131 i równocześnie powołać do życia nową placówkę - Szkołę Podstawową nr 381. Pracowitość i wielkie ambicje nowej Pani Dyrektor oraz zaangażowanie Rady Pedagogicznej i wsparcie Rady Rodziców zaowocowały po krótkim czasie licznymi osiągnięciami szkoły.


Po uroczystym poświęceniu nowego sztandaru w 2018 r rozpoczęła się trudna, ale przynosząca znakomite efekty praca nad nowym obliczem szkoły - opartym na tradycji, ale też śmiało spoglądającym w przyszłość z całą jej nowoczesnością.
sztandar
sztandar

"Ucz się tak, jakbyś niczego jeszcze nie osiągnął i lękaj się byś nie stracił tego, co już osiągnąłeś” - Konfucjusz


Szkoła Podstawowa nr 381 dzisiaj to:

 • Znakomita kadra nauczycielska
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
 • Otwartość na pasje i różnorodne pomysły uczniów
 • Rozwój talentów (Zespół Cantemus, Koło Teatralne „Baczyniak”, praca z młodymi literatami, recytatorami, wokalistami)
 • Udział w projektach edukacyjnych współfinasowanych przez środki z EU
 • Organizowanie corocznych konkursów literackich
 • Opieka pedagogiczno-psychologiczna
 • Bardzo ambitny Samorząd Uczniowski
 • Poczet Sztandarowy obecny na wszystkich uroczystościach patriotycznych na terenie Ursusa
 • Klub Ośmiu - pełen zapału do niesienia pomocy
 • Bogato wyposażona Biblioteka i Czytelnia Szkolna oferująca nie tylko nowości ale i ”białe kruki” polskiej i światowej literatury

To tylko niektóre z atutów, którymi może się pochwalić Szkoła Podstawowa nr 381. Nie wolno też zapominać o bogatej ofercie zajęć sportowych: akrobatyka, piłka nożna, pływanie - to tylko wybrane dziedziny, w których mogą doskonalić się uczniowie.
Dzięki temu historia szkoły pisze się każdego dnia. Do zapisania pozostaje zatem wiele kart... pięknych kart."Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy" - Paulo CoelhoPatron szkoły - Krzysztof Kamil Baczyński


Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 22 stycznia 1921, zmarł 4 sierpnia 1944. Był polskim poetą czasu wojny, a także podchorążym, żołnierzem Armii Krajowej, podharcmistrzem Szarych Szeregów. Zginął w czasie powstania warszawskiego, jako żołnierz batalionu "Parasol" Armii Krajowej.

Poeta zasłynął swoim bohaterstwem – poświęcił życie działaniom konspiracyjnym, uczestniczył w akcji wykolejenia pociągu niemieckiego, ukrywał w swoim mieszkaniu broń dla AK. Krzysztof Kamil Baczyński poległ na posterunku w Pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 śmiertelnie raniony przez strzelca wyborowego ulokowanego w gmachu Teatru Wielkiego. Został odznaczony pośmiertnie Medalem za Warszawę 1939-1945 (1947) i Krzyżem Armii Krajowej.

Baczyński był jednym z przedstawicieli pokolenia Kolumbów. Jego poezja wyróżniała się bogatą metaforyką oraz wizjonerstwem. Wiersze, pełne nastrojowości, scalają elementy ze świata baśni i rzeczywistość wojenną, którą poeta ukazywał, jako siłę niszczycielską. Katastrofizm w jego poezji łączył się z tęsknotą za utraconą, arkadyjską krainą dzieciństwa.

Baczyński już za życia cieszył się sporym uznaniem, szczególnie był ceniony przez starszych artystów – Jerzego Andrzejewskiego i Jarosława Iwaszkiewicza. Po wojnie wielu młodych twórców czuło się spadkobiercami spuścizny literackiej poety. Baczyński stał się patronem poezji „czarnej”, „przeklętej”, zbuntowanej, naznaczonej piętnem tragizmu.

W wyniku głosowania społeczności szkolnej patronem Gimnazjum nr 131 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 381) 24 maja 2002 roku stał się Krzysztof Kamil Baczyński.

Patriotyczne działania poety na rzecz ojczyzny mogą stanowić wzorzec dla współczesnej młodzieży.